Insulin at 100:
A life-saving discovery but more remains to be done


 • Барање за центрите

  Предмет: Барање за непречено функционирање на Центрите за дијабетес во услови на COVID19 пандемија.
  За квалитетна дијабетолошка грижа, во оние градови каде имаме неповолна епидемиолошка слика со COVID-19, е центрите за дијабетес да функционираат нормално (тим интернист / сестра) минимум три дена од пет работни денови со термини за редовни прегледи. Во сите останати денови од работната недела имаме потреба дијабетолошките сетри да бидат на своето работно место во центрите за дијабетес.

  Барање за центрите
 • Барање за терапија

  Предмет: Лекување со терапија за очи aflibercept за пациентите со дијабетес во услови на COVID19 пандемија.
  Лицата со дијабетес чувствуваат несигурност за тоа како да го продолжат лекувањето на компликациите од дијабетесот, па во овој контекст и лекувањето на компликациите по видот заради честотата на дијабетичната ретинопатија.

  Барање за терапија
 • ИНФО за постапка при инфекција со COVID19

  За повеќе информации за постапка при инфекција со Covid-19, ве молиме погледнете на флаерот десно, или на еден од двата линкови подолу.

  Линк до Флаер 1

  Линк до Флаер 2

  Линк до Word Document
 • Diabetes - Болест која не боли

  Мерете го нивото на шеќерот повеќе пати во текот на денот, пред секој оброк и уште по еднаш по оброците. Препорачливо е да се мери секогаш кога ќе почувствувате сигнали од вашето тело. Само со редовно мерење на гликемијата може да се направи правилен увид и добра контрола на движењето на шеќерот во крвта.

  Линк до Флаер
 • 7 начини да се спречи ширењето на вирусот

  Линк до Флаер
 • Корисни информации за лица со дијабет

  Линк до Флаер
 • Маркетинг:

  За повеќе информации за "Kористење на инсулинска терапија" или "Справување со вашиот дијабетес", ве молиме кликнете на едно од копчињата подоле.

  Kористење на инсулинска терапија

  Справување со вашиот дијабетес