Обраќање на премиерот Зоран Заев по повод 14 ноември,
Светскиот ден на дијабетесотСветски ден на дијабетесот 2020Препораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Зоран ГучевПрепораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Александра ЈанчевскаПрепораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Марина К. КонстантиноваПрепораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Искра БитоскаПрепораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Ирфан АхметиПрепораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Саша Ј. МишевскаПрепораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Елена ШукароваПрепораки за заштита на лицата со дијабетес и COVID-19
Др. Татјана Миленковиќ