ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ПРЕКУ ЕДУКАЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДИЈАБТЕС

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09
Slika 10
Slika 11
Slika 12
Slika 13
Slika 14
Slika 15
Slika 16
Slika 17
Slika 18
Slika 19Прием кај Претседателот на Република Северна Македонија, г-дин Стево Пендаровски.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05Работилница „Невропатски промени кај лица со дијабетес“ Гевгелија.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08Работилница „Офтамотолошки промени кај дијабетесот“ Скопје.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09Работилница во Струга „Нефролошки промени кај лица со дијабетес“.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05Форум за дијабетес 2021.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09Форум за дијабетес 2021.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09
Slika 10
Slika 11
Slika 12
Slika 13
Slika 14
Slika 15
Slika 16
Slika 17
Slika 18
Slika 19
Slika 20
Slika 21
Slika 22Мерење гликемија во Гостивар.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09
Slika 10
Slika 11Работилница „Кардио-васкуларни ризици кај дијабетесот“ Штип.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09
Slika 10Одбележување на 14 Ноември Светскиот ден на дијабетесот во Битола.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08Акции за одбележување на 14 ноември Светскиот ден на борба против дијабетесот 2021.

Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09
Slika 10
Slika 11
Slika 12
Slika 13
Slika 14
Slika 15
Slika 16
Slika 17
Slika 18
Slika 19
Slika 20Слики

Ново Лого
Slika 00
Slika 01
Slika 02
Slika 03
Slika 04
Slika 05
Slika 06
Slika 07
Slika 08
Slika 09
Slika 10
Slika 11Активности здруженија

Slika 12
Slika 13
Slika 14
Slika 15
Slika 16
Slika 17
Slika 18
Slika 19
Slika 20
Slika 21
Slika 22
Slika 23
Slika 24
Slika 25
Slika 26
Slika 27
Slika 28Медицински Сестри Благодарница 14ти Ноември

Slika 29
Slika 30
Slika 31
Slika 32
Slika 33
Slika 34
Slika 35
Slika 36
Slika 37
Slika 38
Slika 39
Slika 40
Slika 41
Slika 42
Slika 43
Slika 44Zoom Форум за 14ти Ноември

Slika 45
Slika 46
Slika 47
Slika 47Македонија во сино - Дијабетес

Битола
Гевгелија
Гостивар
Куманово
Охрид
Радовиш
Штип
Струга
Св. Наум - Охрид
Свети Николе
Велес
Влада на Р.С. Македонија© 2020 Diabetes.mk Disclaimer Link with Privacy policy here