Reklama1
Reklama1
 • Реализирани актовности по повод 14 Ноември 2021

  Одбележувањето на Светскиoт ден на дијабетесoт 14 Ноември во 2021 година, беа посветени на два значајни јубилеи за лицата со дијабетес, 100 години Инсулин и 20 години СЗДСМ.

  Што не сторивме против Дијабетесот?
 • Барање за одвојување на глукометри и ленти

  Педмет: Барање за одвојување на глукометри и ленти од Програмата за обезбедување на инсулини, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и пумпи за континуирано снабдување на инсулин за 2022 година (Сл. весник на РСМ, бр. 33 од 15.2.2022 година).

  Линк до Барање
 • Барање за терапија

  Предмет: Лекување со терапија за очи aflibercept за пациентите со дијабетес во услови на COVID19 пандемија.
  Лицата со дијабетес чувствуваат несигурност за тоа како да го продолжат лекувањето на компликациите од дијабетесот, па во овој контекст и лекувањето на компликациите по видот заради честотата на дијабетичната ретинопатија.

  Барање за терапија
© 2020 Diabetes.mk Disclaimer Link with Privacy policy here